Sündmuste arhiiv

Vitamiin D

cutcaster-photo-100902225-Woman-scientist-in-laboratory-write-chemical-formula

Ülikoolis käib ikka veel sess ja sellega seoses otsustasid Helina ja Eneken teha mõned võrdlemisi ohutud inimkatsed uute muusikaliste träkkidega. Paremate uuringutulemuste saamiseks kõrvutatud loomulikult vanemate, juba teadatundud lugudega. Vabatahtlikel palume lahkesti koguneda neljapäeval, 19. jaanuari õhtul Tartus Genialistide klubis.

Katsevahendite hüvitamiseks palume tudengitel kaasa võtta 1€ ja teistel 2€.

Katseid viivad läbi Helina ja Eneken.

It’s still the exam session at the Uni, so we decided to arrange some homan experiments of our own… No worries, these will be relatively harmless! We have some new tracks to test and compare with the older ones. All volunteers are much awaited to the experimental area at Club Genialistid on the 19th of January. Students have to pay 1€ and the others 2€ for the experiments!

Doors at 22
Ticket 1€/2€

Experiments are conducted by Helina & Eneken