Sündmuste arhiiv

SUUR HÕIMUPIDU

HoĢƒimupaĢˆevad_web
Ootame kõiki soome-ugri rahvaste sõpru tähistama hõimupäeva!
Peost teevad tõelise ansamblid ja esinejad:
Zorjuška Komimaalt
Udmurtide Zardon Marimaalt
Handi arhailise lauluga Uljana Šulgina
Maride Mari Sem Ižkarist
Esterin TeekannuJoensuustLisaks Tartu ansamblid:
Udmurdid Yumšan Gur
Regilauluga Väike Hellero
Ingerisoomlaste Röntyskä

Soome-ugri tantsulugudega DJ Super Luks

Kell 18:00 linastub maridest jutustav film HIIEPUU VÄGI

Zorjuška koori ansambel
Komi rahvakoor tegutseb Körtkerössi rajoonis Pödtõboki küla kultuurimaja juures ning on asutatud 1983. aastal. Koori repertuaaris on komi rahvalaulud, mida on käidud korjamas piirkonna külades. Peale rahvalaulude esitatakse komi mänge ja pulmakombestikku. Koor peab vajalikuks komi rahvapärandi tutvustamist tänapäeva publikule ja teatraliseerib folkloori.

Zardon
Marimaa udmurtide folklooriansambel Zardon tuleb Eestisse Mari-Tureki rajoonist Karlõgani külast, mis on sealsete udmurtide tähtsaim kultuurikeskus. Ansambli repertuaar põhineb eelkõige kohalikul folklooril. Kavas on udmurtide vanad rahvalaulud, kombestik ja tantsud. Ansambel on asutatud 1975. aastal.

http://www.youtube.com/watch?v=8NP7fVlbWTsMari Sem
Udmurdimaa pealinnas Ižkaris tegutsev mari folklooriansambel Mari Sem on üks paremaid mari folklooriansambleid Udmurdimaal. Ansambel tegutseb kohalike maride rahvusorganisatsiooni Mari Ušem juures eesmärgiga tutvustada ja populariseerida mari rahvalaule ning muusikat. Repertuaaris on nii vanad kui ka kaasaegsemad rahvalaulud, mida esitatakse lõõtspilli ja trummi saatel. Folkloorirühm võtab aktiivselt osa mari rahvuspühade tähistamisest. Ansambel on asutatud 2006. aastal.

Esterin Teekannu
Kaks Savo piirkonna rahvamuusikut lõid duo Joensuus 2011. aasta kevadtalvel. Nende muusikast leiab nii uusi kui ka vanu soome traditsioone, aga ka muusikute endi omapäraste kõladega kompositsioone ja seadeid. Madal kontrabass ja kõrge kannel kõlavad hästi kokku, viiul ja laul toovad helimaailma juurde tugevust ja vaheldusrikkust.

Yumšan Gur
Udmurdi Yumšan Gur (Peo viis) alustas tegevust 1996. aastal. Kuigi ansambli koosseis on aastatega muutunud, on algusaastaist ansamblisse kuulunud Inga Ignatieva, Irina Kuldkepp, Svetlana Karm ja pillimees Dmitry Denisov. Praegu laulavad ansamblis Tartu Ülikooli udmurdi üliõpilased ja udmurdi keele õppijad ning Tartus elavad udmurdid. Esitatakse nii rahvalaule kui ka autorilaule ning proovitakse udmurdi kultuuri näidata mitme nurga alt. Pillid: karmoška, kitarr, krez’ (udmurdi kannel).

Väike Hellero
Väike Hellero laulab arhiivisalvestustel õpitud eesti, seto, vadja-isuri ja teiste hõimurahvaste vanemaid laule, otsides põnevaid muusika- ja mõttemaailmu. Väike Hellero loodi 1994. aastal Hellero ansambli lauljate tütardest.