Sündmuste arhiiv

Dokumentaalika festival

doku_bleed3mm_CMYK

 

Esmaspäev (22.04):19:00 “Occupation 101″Mõtlemapanev dokumentaalfilm Iisraeli-Palestiina konfliktist kaasajal ja selle ajaloolistest põhjustest, samuti Ühendriikide poliitilisest seotusest sellega.

Režissöörid: Sufyan Omeish, Abdallah Omeish
Kestus: 90 min

21:00 “Louis Theroux: The Ultra Zionists”

Louis Theroux veedab aega väikese, kuid väga pühendunud grupi ultranatsionalistlike juudi uusasunikega. Louis saab lähedaseks inimestega, kes on enim seotud äärmusliku uusasundusliikumisega – leiab nad olevat soojad, sõbralikud, humoorikad ning ülimalt murettekitavad.

Režissöör: Andy Wells
Kestus: 60 min

Teisipäev (23.04):

“Human Too” – Välisüliõpilased, kes huvitatud inimõiguste edendamisest, kutsuvad teid nende esimesesele üritusele, kus näitame kahte lühikest dokumentaalfilmi inimõiguste olukorrast Valgevenes.

19:00 “A Belarusian Dream” (2011)

A Belarusian Dream heidab igakülgse pilgu poliitilise režiimi arengule 1990ndate Valgevenes. Osutab olulisematele sündmustele, mis filmi anonüümse jutustaja sõnul aitasid kaasa Valgevene lähiajaloo õnnelikuma ajajärgu – sügis 2010 – kujunemisele. Haruldane vaade praktikatele ja strateegiatele, mida riiklikud institutsioonid kasutavad režiimi säilitamiseks.

Režissöör: Katerina Kibalchich
Kestus: 50 min

21:00 “Music Partisans” (2008)

Music Partisans on dokumentaalfilm rokkmuusikat viljelevatest bändidest Valgevenes, kes levitavad ideed vabadusest, opositsioonist ja muutustest.

Režissöör: Mirosław Dembiński
Kestus: 52 min

* Filmide vahel on võimalus kohtuda Yauhen Yakimenka ja Ihar Sluchakiga, Tartus elavate tudengitega, kes on olnud seotud opositsiooniliste parteidega oma kodumaal, Valgevenes. Jagatakse kogemusi, arutletakse ning vastatakse küsimustele.

Kolmapäev (24.04):

SEIKU

18:30 “Tuleviku ettevõtlus. Kas midagi sulle?”

Tahaksid olla ettevõtja ja samal ajal ka midagi Eestis paremaks muuta? Oled kuulnud sotsiaalsest ettevõtlusest?

www.facebook.com/events/364753876967311/

21:00 “Garbage Warrior” (2007)

Üllas lugu radikaalsest ökoarhitekt Michael Reynoldsist ja tema heitlusest ehitamaks isemajandavaid kogukondasid.

Režissöör: Oliver Hodge
Kestus: 86 min

23:00 Pidu.

Üritus on tasuta.

www.facebook.com/DokumentaalikaMonday (22.04):

19:00 “Occupation 101″

A thought-provoking and powerful documentary film on the current and historical root causes of the Israeli-Palestinian conflict and U.S. political involvement.

Directors: Sufyan Omeish, Abdallah Omeish
Runtime: 90 min

21:00 “Louis Theroux: The Ultra Zionists”

Louis Theroux spends time with a small and very committed subculture of ultra-nationalist Jewish settlers. Throughout his journey, Louis gets close to the people most involved with driving the extreme end of the Jewish settler movement – finding them warm, friendly, humorous, and deeply troubling.

Director: Andy Wells
Runtime: 60 min

Tuesday (23.04):

“Human Too” – International students who are interested in human rights promotion are happy to invite you to our very first event where we will present two short documentaries about human rights in Belarus.

19:00 “A Belarusian Dream” (2011)

A Belarusian Dream provides a comprehensive insight into the development of the political regime in Belarus in 1990s. It shows the most important events that had led to, according to the film’s anonymous guide, the happiest period of recent Belarus history – autumn 2010. A unique close-up perspective shows what practices and strategies the state agencies use in order to maintain the regime.

Director: Katerina Kibalchich
Runtime: 50 min

21.00 “Music Partisans” (2008)

Music Partisans is a documentary by Mirosław Dembiński about rock music bands in Belarus and there ideas of freedom, opposition and change.

Director: Mirosław Dembiński
Runtime: 52 min

* In between these two documentaries you will have a unique opportunity to meet Yauhen Yakimenka and Ihar Sluchak, Belarus students living in Tartu who have been engaged in opposition parties in Belarus. They are going to share their experience, discuss various issues and respond to your questions.

Wednesday (24.04):

SEIKU

18:30 “Tuleviku ettevõtlus. Kas midagi sulle?”

You want to become an entrepreneur and at the same time make a difference in Estonia? Have you heard about social entrepreneurship?

www.facebook.com/events/364753876967311/

21:00 “Garbage Warrior” (2007)

The epic story of radical Earthship eco architect Michael Reynolds, and his fight to build off-the-grid self-sufficient communities.

Director: Oliver Hodge
Runtime: 86 min

23:00 Party.

Entrance: free

www.facebook.com/Dokumentaalika