Sündmuste arhiiv

Üles tõusva sõna vägi

25. aprillil 2013 esitavad Tartus Genklubis enda loomingut elukohast sõltumatu, ennast “Sõnavägiste Tsunftiks” nimetav seltskond.

Seni on Sõnavägistelt ilmunud 5 raamatut.

Kõige sagedamini saadakse kokku virtuaalselt, reaalselt esitatakse enda loomingut kord-paar aastas.

Kui nimetada luulet asjaks, siis on selles koosluses koos asja armastajad.

Üles astuvad:
Luulur
Papa Janson
Kamski
Tajo Kadajas
Lauriito
KaidiK
KarelusM
Saladin