Sündmuste arhiiv

Laika Virgin “Unique Monique”/ Akadeemikute Valik – EYS Veljesto

Veljesto_Akadeemikud

Laika Virgin “Unique Monique”

Akadeemikute Valik – EYS Veljesto

Sündmus FBs

https://www.facebook.com/events/555852324510251/

Orkester Laika Virgin on valmis saanud uue muusikavideo loole “Unique Monique”. Süvakunstišedöövri valmimist tähistame kontsertiga Tartus.

Videosingel “Unique Monique” saab paiknema Laika Virgini teisel stuudioalbumil, mis ilmub käesoleva aasta hiliskevadel.

Ole kohal, sest Niki West on!

Laika Virgin on Eesti alternatiivroki bänd, mille juured ulatuvad 2008. aastasse. Samanimeline kahemeheprojekt kasvas kiiresti ning omandas bändi mõõtmed 2010. aasta sügisel, kui tuli avalikkuse ette debüütsingliga “Nähtamatu”.

2011. kevadel ilmus bändi debüütalbum, millel teevad kaasa mitmed andekad Eesti lauljad. Helikandja pärjati 2012. aasta Eesti Muusikaauhindade galal Aasta Alternatiivalbumi tiitliga.
2013. aasta suvel andis bänd eduka kontserti United Islands festivalil Prahas.
————————–
DJ:

Jaak Tomberg PhD
Jaan Kangilaski MA
Märten Rattasepp BA

1) “Veljesto” on e e s t i yliõpilaste selts, ta tahab kasvatada kõigiti väljaarenend harit inimesi, kes aga yhtlasi ja kõigepäält oleksid oma rahva kultuuritöötegijad, kes tahavad ja suudavad yles ehitada iseseisvat kultuurilist Eestit. “Veljesto” tahab kasvatada mitte härrasharitlasi, vaid rahvainimesi, kes oma ylesandeks loevad rahvast teenida, temaga yhenduses, tema vaimus ja tema sihtide kohaselt töötada. Selle oma yldisema sihi saavutamiseks pyyab “Veljesto” ka yliõpilaselus vabaneda kõigist võõraist, eriti balti-saksa sissejuurdund iganend traditsoonest ja kombeist ning määrata oma sisemist seltsi korda vabalt ja ainult oma olude ja sihtide kohaselt.
Märkus: “Veljesto” seltsina ei tunnista aukohut.

2) “Veljesto” on v a b a yliõpilasselts, ta pyyab kasvatada oma liikmeid mitte välise buršilise distsipliini ja mõttetu autoriteedi kummardamise läbi, vaid vaba yksteisele mõjumisega ja seeläbi maksmapandava kohusetundega.

3) “Veljesto” tahab olla s õ p r u s e selts, kus valitseb seltsimehelikkuse, solidaarsuse, vastastikuse aitamise ja kasvatamise, avalikkuse, usalduse ja vendluse vaim, ning mitte ainult väliselt. Yhtlasi pyyab “V-o” anda oma liikmeile ka seltskundlikku kasvatust, et need ka väliselt suudaksid esineda soliidsuse, aususe ja õigluse vaimule vastavalt.

4) “Veljesto” on n o o r u s e selts, kus peab olema võimaldet noorusekohane värskus ja rõõmsus. Ometi on “Veljesto” sääljuures karske selts, kus püütakse harrastada enam vaimset ja ilusat rõõmusolemist, mitte aga ei otsita lõbu vaimutapva endauimastamise teel.

5) “Veljesto” on k i n d l a k o r r a selts, kus igayks liige peab omaksvõet kohustusi kiiresti, täpipäälselt ja hää tahtmisega täitma kui ka erasoove terve seltsi tahtmise, tema põhimõtete ja yldkoosolekute otsuste alla painutama. Mitte teisi syydistades ja teistelt nõudes, vaid ise puudusi ära näidates ja nõrkusi parandada pyydes peab iga liige kogu oma nõu ja jõuga kaasa aitama seltsi hääkäekäigule ja sihikohasele tegevusele.

6) “Veljesto” on oma sihte ja p õ h i m õ t t e i d a u s t a v selts ja temale on tarvis, et ka teised neid austaksid. Selle nõude kohaselt peab end ylal pidama iga liige, kandes vastutust niihästi enese kui ka terve seltsi au ja hää nime eest. Selles sihis on iga liige kohustet mõjuma ka oma kaasliikmeile, niiviisi vastastikku endasse kasvatades seda yhistundelise korra ja oma põhimõtete austamist — mis peab ka kogu eeltulevas elus olema “Veljesto” liigete alaliseks juhtijaks ja tunnuseks.

Pilet 3 / 5