Sündmuste arhiiv

Linnarahva volikogueelne arutelu: kaasava eelarve tulevik

conversations

Kaasav eelarvemenetlus on Tartu linnas nüüd korra läbi tehtud ja veebruari alguseks valmis ka tagasivaatav raport [1]. Tartu linn on saanud kaasava eelarvestamise katsetamise eest mittetulundusühingute ja sihtasutuste liidult aasta avaliku võimu esindaja tiitli [2], samas on nii volikogu liikmete kui protsessis ideid esitanute seas kuulda ka kriitilisi toone [3], puudujääke tunnistavad ka projekti eest vastutanud linnaametnikud [4].

Mis saab kaasavast eelarvemenetlusest Tartus edasi? Mida kogemustest õppida ja seekord paremini teha? Mis on linna võimalused ja linnaelanike ootused?

Kutsume kokku valiku protsessiga seotud ametnikke, poliitikuid, ideede esitajaid, kriitikuid, kodanikuaktiviste pidama lühiettekandeid oma kogemusest seoses kaasava eelarvestamisega — ja vastama küsimusele, et mis peaks osaluseelarvest Tartus edasi saama.

Ettekannetele järgneb lühike küsimustevoor publikule ning sellele omakorda arutelu tõstatatud teemade üle gruppides. Töögruppide tulemused avaldame veebis ning need on sisendiks vast loodud kaasava linnajuhtimise komisjonile, mis hakkab kaasava eelarve küsimust oma koosolekutel arutama.

Materjalid ja viited:

[1] http://thales.ut.ee/raporti_mustand.pdf (toimetud versioon ilmub linna lehele hiljem)
[2] http://www.emsl.ee/ngo/8/article/8004
[3] http://www.tartu.ee/?lang_id=1&menu_id=2&page_id=24703
[4] http://info.raad.tartu.ee/webaktid.nsf/0/E08DB8D689444E6CC2257C5A00371F40

***

Enne iga Tartu linnavolikogu istungit toimub Genialistide klubis linnarahva volikogueelne arutelu. See on koht, kus linnarahvas saab otse volinikelt küsida volikogus otsustamisel olevate teemade kohta ja arutada linnas olulistel teemadel. Arutelud toimuvad laupäeviti, kord kuus enne iga linnavolikogu istungit.