Sündmuste arhiiv

A-festival: “PHILOPATER” Gregorius Cnapius (LT)

091015_A-festival_Philopater

Reede 9.10 kell 19.00 Genklubis
Esmakordselt on festivalil teater Leedust, Vilniuse Ülikooli teatri trupp „Minimum” kes mängivad oma sümbolistlikku ning poeetilist etendus „Philopater”.

FB: https://www.facebook.com/events/1634956560106358/

Vilniuse Ülikooli draamatrupp MINIMUM (Leedu)

“PHILOPATER”
Gregorius Cnapius

Lav / Dir: Rimantas Venckus
Kestus / Duration: 60 min
http://www.kultura.vu.lt/struktura/meno-kolektyvai/teatro-trupe-minimum

Etendus / Performance: 9.10 kell 19.00 Genialistide klubis
Pilet / Ticket 5€

Surnud kuninga troonile peab saama üks tema poegadest. Senaatorid otsustavad, et uueks kuningaks saab see, kes julgeb lasta noole oma surnud isa ihusse. Pojad on otsusest šokeeritud ning keelduvad seda tegemast. Ent siis sekkuvad vaidlusse kaks allegoorilist tegelast Armastus ja Võim. Esimene neist püüab veenda seda ebamoraalset tegu mitte tegema, teine aga püüab seda tagant julgustada – muidu võtab riigis võimu keegi võõras. Veendunud võimu argumentides täidab vanim poeg Telegon ülesande.
Siiski saab trooni Philopater, kuna ülesanne ilmneb olevat salakavalus – isa on avaldanud oma testamendis, et kuningaks saab see, kes ei lase tema laiba sisse noolt. Ent kas Philopater on siiski aus? Et vältida tegelaste skemaatilist jagunemist headeks ja halbadeks, nii nagu algnäidendis, on meie etenduses Philopaterile testamendi saladus ette teada, võimaldades niimoodi tegelast interpreteerida uuel moel.

The dead king must be replaced with one of his sons. Senators decide that the new king will be the one who will dare to launch an arrow to the father’s corpse. The sons are shocked by this decision and initially refuse to do that. But then Love and Power, two allegorical figures, become involved into the dispute. The first one tries to dissuade from this immoral action, the second one tries to encourage it – otherwise a foreigner will take control of the country. Convinced by Power’s arguments, the oldest son Telegon fulfills the task.
However, the throne is given to Philopater, since the task appears to be a guile – the father explained in his testament that the king will be the one who will not launch an arrow to his corpse. Yet is Philopater really that honest? In order to avoid schematic breakdown of the characters to good and evil, contrary to the original drama, in our performance Philopater is revealed with the testament secret in advance, allowing to interpret the character in a new way.