Sündmuste arhiiv

Kes teisele nime annab, see ise seda kannab ehk keeleline viisakus suhtlust reguleerimas @ Uus Õu

060616_loengud_Ylikool

 

 

FB: https://www.facebook.com/events/1634075576906896/

Suhtlus loob ja hoiab inimestevahelisi suhteid muu hulgas ka keeleliste vahenditega – oluline on, kuidas me vestluspartnerit ja muid inimesi nimetame, kas pöördume sina- või teie-vormis, kas käsime või ainult vihjame oma palvele jms.

Loengul “Kes teisele nime annab, see ise seda kannab ehk keeleline viisakus suhtlust reguleerimas” räägibki üldkeeleteaduse professor Renate Pajusalu näiteks sellest, millised on suhtust reguleerivad keelelised vahendid eestlastel ja nende naabritel, kuidas suhtlusstiilid on ajaloos muutunud, kuidas kirjanikud on kasutanud sinatamist ja teietamist oma tegelaste suhtlusprobleemide illustreerimiseks. Juttu tuleb seega keelelisest viisakusest ja ebaviisakusest. Siiski ei tasu oodata juhiseid käitumiseks, vaid pigem arutelu selle üle, millised on keelelised ressursid suhtluse ja suhete korraldamiseks ja kuidas keeleteadlased neid uurida saavad.