Sündmuste arhiiv

Kuidas määra(tle)takse inimese sugu? // Õhtud ülikoolilinnas @ Uus Õu

060616_loengud_Ylikool

Inimesed jagunevad meesteks ja naisteks ning enamasti ei ole nende eristamine keeruline. Ent mitte alati ei ole see nii. Osutub, et soo määratlemine toimub erinevatel tasemetel – kromosoomsel, sugunäärmete ja fenotüübi tasemel ning mitte alati ei lange need kokku. Lisaks on veel mentaalne ja sotsiaalne tase. Ehkki tavaelus ei pruugi need vastuolud probleeme tekitada, on ometi situatsioone, kus on vaja ühest vastust (näiteks sportlaste puhul otsustamaks, kas tegu on mehe või naisega). Mida siis teha ja kuidas lahendust leida?

Loengut peab molekulaar- ja rakubioloogia instituudi direktor Toivo Maimets. Loengu kaaskorraldaja on Bioteaduste Üliõpilaste Selts.