Sündmuste arhiiv

Tüdrukud, teadus ja töö: tagurpidi teaduskohvik

TagurpidiTeaduskohvik

Facebook: https://www.facebook.com/events/429718284046552/

Alustame tänavu teaduskohvikutega varakult!

30. märtsil kell 18.30 kutsub AHHAA kutsub noori Genialistide Klubisse kaasa mõtlema ja arutama!

Mis suunab tüdrukuid õppima reaalteadusi [ja hiljem sel alal (teadus)karjääri tegema]? Kuidas mõjutavad meie igapäevaelu soorollid ja -stereotüübid? Kas palgalõhe on päris mure või pseudoprobleem?

Seekordne teaduskohvik toimub küll oma tuntud headuses, aga hoopis tagurpidi formaadis! Külas on kolm eksperti, kes arutlevad koos huvilistega kolmel eri teemal (ehk kolmes erinevas laudkonnas). Samas võivad osalejad igal hetkel lauda vahetada ja hoopis uuel teemal kaasa mõtlema ja rääkima hakata!

TEADUSKOHVIKUS ON KÜLAS:

- HANNA-LIISA SOLL, matemaatilise statistika eriala tudeng Tartu ülikoolis ja vanemspetsialist Tartu Ülikooli Kliinikumi meditsiinistatistika osakonnas.

- KAROLI KAPP, kes õpib Tartu Jaan Poska gümnaasiumis, tegeleb väitlusega ja õpetab seda teistelegi huvilistele.

- EVELIN SMIRNOV, endine TNV ja Eesti Õpilasesinduste liidu avaliku poliitika valdkonna liige. Evelin on ka läbi viinud naistevastase ja lähisuhtevägivalla alaseid infotunde.

Tagurpidi teaduskohvikut korraldab AHHAA projekti HYPATIA raames.

Vaata ka: www.ahhaa.ee/hypatia