Sündmuste arhiiv

Jaanus & Maria

19693464_495122344157508_944996926355039191_o

Facebook: fb.com/events/1302954109773931/

Maria Jönsson: flööt / flute
Jaanus Siniväli: kontrabass / double bass

Est:
Maria Jönsson ja Jaanus Siniväli õpivad CoPeCo magistriprogrammis, kus lisaks individuaalsetele projektidele on suunitlus samuti vabaimprovisatsioonil. Vabaimprovisatsioon tähendab improviseerimist fookusega helil, ilma rangete stiililiste konventsioonideta. Selle käigus on oluline heli ja heli muutumine ajas, reageerimine või mittereageerimine muutustele helimaterjalis, heli tekitamise või helimaterjali muutumise viis, uute tämbrite ja tekstuuride otsimine, vormi kujundamine jne. Tuleb märkida, et improvisatsiooni kui distsipliini kaks olulisemat tahku on tähelepanu millega protsessi läbi viiakse ning aeg, koht ja inimesed kelle abil atmosfäär luuakse, et see üle kanda muusikasse. Iga õhtu on erinev ja eriline, koos oma ohtude ja eelistega.

Eng:
Maria Jönsson and Jaanus Siniväli are studying at CoPeCo masters program, where the main focus, besides individual projects, is also on free improvisation. Free improvisation means improvising with focusing on the sound without strict stylistic conventions. There are many things that could be considered important in the process: the sound and change of sound in time, reacting or non-reacting to the change in sound material, search for new timbres and textures, creating the form etc. It has to be mentioned that to main aspects of free improvisation are the concentration how the process is done and how time, place and people with whom the atmosphere is generated and put into the music. Every evening is different and special with its dangers and benefits.