Sündmuste arhiiv

SÜNK VII

20247574_1884625535137951_8365496623011036179_o

Facebook: fb.com/events/207805619747983/

☯̞͕̟̺̥̞̪̯ͧ̂͐̓͊ͧ̓ͯ́͞ ̌ͦ̿ͯ҉̷̡͕̫͙̺͓☯̟̬̥̳̭̣͉ͥͭ͒̈́ͨ͊̉͘͟ͅͅ ̶͇͎̼ͧ͆͗ͧ̚☯͖̩̜̬̔̇͐͗̓̄̂̚͘̕ ͕̹͕͎̖̝̃̄̿͌̄͂ͫ☯̷̧͖̰͇̰̮̀́ͅ ̻̳͗͗͋͌́̇☯̧̤̥̣͍̗̤̇ͯ̌ͤ̓̀̚̚ͅ ͙͉̖̖̤̟̱͒̽͞☯̶̡̮̻̲͇̘̦̥̐̽ͥ͝ ̷̧͕̠̬̙͉͌̒ͥ͒͑͡☯̨̺̣ͭ͢

seitsmes S Ü N K
tartu ilusaim pidu
muusika, kunst, värvid, rõõmud, elamused
viis lava – suvila / rand / KTRL / foorum / mordor
27 muusikalist esinejat
teadmata hulk eri distsipliinide kunstnikke

.
☯̵̢̳̥ͮͬ̽͢ ̢̦͙̺̠ͅm̼̗ͅ ̬ͅu̜͈̝̫͈̲ ̱̙̲̲ṷ͕̭̬̜͠ ̠̗͔͍͓s̢̹̖̻̮̹̩͖ ̠i ̟͎̝̺̬͞k̢̖̻͚ ̛̺̮a̠͙͔̭͜ ( 1 9 / 2 7 ) :

♏ 1823 (Šveitsi Konföderatsioon)
♋ asheiK
♓ Barthol
♊ Humbaba
♍ Märt Põder
♌ Errata
♏ General One
♑ Jürkaana
♊ Katsu
♍ Kiwanoid
♐ Lyska
♈ NOA
♋ Ocula
♋ Ojji
⛎ RABA ( l i v e )
♋ Rebane
♒ Siim2000
♒ Söör Paul
♋ Tihane

.
☯̠͙̤̹̌̒́ͬ͆͆̇̆͛͠ͅ ͍̩̩v̸͉ ̝̹̮̳͡i̘͢ ̤͙͚͙s̰̘̹͍ ̯͉̺ư ̝̘̜̝̰/͏̤̙ ̜i̗͖̠ ̗͉͍̖̗̥n͈̻̻͉ͅ ̵̙̪̩̜s ͖͉͕͇t ̗a͝ ̶/̸̞̗̮̥͙̳ ͅp̳̤̹̳̰ ̝̦̠̗e̳̖̠̲̤̦̜ ̺r̪̥͉͇ ̫̣͈̤̹f̮͚̜̘̬̤ ̬̰̹̞̬̫̗o̢̹̗̤͓͉ ( 7 / X ):

♌ Anna Birgitta Erikson
♈ Anni & ♎ Mikkeli Paintbar
♊ Katrin Kreutzberg
♓ Paula Pakk
♊ Seer
♒ Talvi Põldma
♊ VV

.
☯͕̰̣̯̽̏ͭͨ́ ҉̞̞̼̣͍̥ͅa̳̻̝̯ ̧͖e̘̰̳̫̟̖͡ ̞̯̦̩̲͕͉g̙̱̰ͅ ̛̞͎/̬̝͕̹͇ ̧̬̱̯ͅk̖̼͟ͅ ̘o̹̺͢ ̣̳̕h͈͕̹̰͎ ̠͎̘t͍͔̲̜͍̳ ͉̥̗͈̫:

18.00 – 22.00 – - – > s u v i l a
21.00 – 04.00 – - – > g e n k l u b i
04.00 – ??.?? – - – > a r h i i v

.
☯̗̮͈̖̥͖̱̘̈͋ͤ ͍̮͕̥̙ͅh̤̹̱͙̩͙̫́ ̱ị͔̜̞ ̟̖̼̬̜͍n̶̠̻̖̹ͅ ̲̖̦̠d͟ :

10€ – täispilet
5€ – FB “Going” (“interested” ei loe)
3€ – aint aftekas
0€ – aftekas geni templiga
0€ – aint suvila