Sündmuste arhiiv

Praevernal | sound and audiovisual pieces of Martin Klusák

26850315_884866201680083_2401875484883465382_o

FB: https://fb.com/events/520890181622744/

/ / / ENGLISH BELOW / / /

Tšehhi külalismuusiku Martin Klusáki audiovisuaalne kontsert Genialistide Klubis 25. 01 kell 21.00

Martin Klusák on tõusev Tšehhi helilooja ja kunstnik, kelle nimel on rahvusvaheliselt esitletud ja auhinnatud teoseid. Ta keskendub eksperimentaalmuusikale kontserdi, filmi, multimeedia ja kohaspetsiifiilise kunsti kontekstis. Genialistide Klubis esitleb ta oma uusimaid heli- ja audiovisuaalteoseid.

Esitlusele tulevad teosed:

Raudmaskis printsess
Tšehhoslovakkia sametrevolutsiooni 25. aastapäevaks loodud teos keskendub tänastele „raudsetele eesriietele“ ja peegeldab vaba loome kaudu eripärasid Tšehhi Vabariigi ja Põhja-Korea suhetes pärast 1989. aastat.

Urkoppling
2016. aastal külastas Martin Klusak Rootsis stuudiot EMS, mille ümbrusest ja kogukonnast võlutuna lõi ta Serge analoog-modulaarsüntesaatorit kasutades teose „Urkoppling“.

Předjaří / Eelkevad
„Předjaří / Eelkevad“ on autorifilm/poeem, mis arendab edasi ideed absoluutsest partnerlusest pildi ja muusika vahel. Seitsme pika kaadri sujuv areng orkestraalse ambient-muusika saatel loob hingava audiovisuaalkeha – meditatiivse tõlgenduse talvekosmosest, mis ootab oma hääletus ebakindluses kevadist õitsengut. Předjaří on tšehhikeelne sõna hilistalve ja varakevade kohta.

SISSEPÄÄS TASUTA!
Muusiku koduleht: http://www.martinklusak.cz/

Martin Klusák viibib Tartus Tartu linnaresidentuuri programmi raames. Kunstiresidentuuri programmi rahastab Tartu linn ning seda viib läbi Eesti Trüki- ja Paberimuuseum. Rohkem infot projekti ning tulevate kunstnike kohta leiad lehelt residency.tartuensis.com

/ / /

Czech musician Martin Klusák in concert at Genialistide Klubi on the 25th of January at 9 pm.

Martin Klusák is a Czech emerging composer and artist with a portfolio of internationally performed and awarded works. He focuses on experimental music in the context of concert, film, multimedia, and site-specific art. In Genialiste Klubi, he is going to showcase his recent sound compositions and audiovisual pieces.

Upcoming pieces:

Princess in the Iron Mask
The composition created for the 25th anniversary of the Czechoslovak Velvet Revolution is concerned with the topic of “iron curtains” of today, and by means of free fiction it reflects upon the specific realities of the relationship between the Czech Republic and North Korea after 1989.

Urkoppling
Fascinated by the environment and community of the Swedish studio EMS, which Martin Klusak visited in August 2016, he created this composition using a Serge analog modular synthesizer.

Předjaří / Praevernal
Předjaří / Praevernal is an authorial film-poem that develops the idea of absolute partnership between image and music. Fluid development of seven long shots in connection with ambient orchestral music create a breathing audiovisual body – a meditative interpretation of winter cosmos, which in its silent uncertainty awaits spring blossoming. Předjaří is a Czech word for the season of late winter and early spring.

FREE ENTRY
Martin’s homepage: http://www.martinklusak.cz/

Martin Klusák is in Tartu as part of the Tartu municipal residency program. The Tartu Artist in Residence program is financed by the City of Tartu and implemented by the Estonian Printing and Paper Museum. For more information about the project and future artists, visit residency.tartuensis.com