Sündmuste arhiiv

MARIA METSALU “Mademoiselle x”

Maria Metsalu_Mademoiselle x_foto_Alan Proosa-6

FB: https://www.facebook.com/events/202753287004648/

Maria Metsalu “Mademoiselle x” kaasaegse etenduskunstide keskuse Kanuti Gildi SAALi hooaja lõpufestivali raames (terve kava www.saal.ee)

Pilet eelmüügis Piletilevis ja kohapeal 14/18 eur / Terve festivali pass 40 eur

Etendusele järgneb vestlus kunstnikute Maria Metsalu ja Ruslan Stepanoviga, mida modereerivad Tartu Ülikooli noored teatriteadlased.

NB! Lavastus sisaldab stseene, mis võivad tunduda häirivad ja olla ebasobilikud alaealistele.

“Air could not freeze her, fire could not burn her, water could not drown her, earth could not bury her.”

Maria Metsalu lavastus opereerib pool-fiktsioonalse tegelase, Mademoiselle x-i reaalsuses. Mademoiselle x on naine, kes, olles elus, on veendunud, et ta on surnud. Ta usub, et tal ei ole aju, närve, kere ega organeid, olles vaid lagunev keha. Oma surmast hoolimata usub ta oma igavikulisusesse ja surematusesse. Selles reaalsuses on kõik võimalik ja lubatud, kõik on osa temast ja pärineb temast, vormides kompleksse kuid lihtsakoelise süsteemi. Komplekssed süsteemid on ebakindlad. Võimatu on ennustada nende toimet hoolimata sellest, kas me saame aru süsteemi erinevate osadest.
“Mademoiselle x” varastab elemente lo-fi haunted attractionidest, mis jäljendavad kummituslikesse paikadesse sisenemise kogemust. Läbi Mademoiselle x-i narratiivi, kes jõlgub zombina kuskil “vahepeal” nagu elav surnu, pannakse vaatluse alla etendaja motivatsioon ja seisund repetatiivsel sama etenduse ning materjali korduval esitamisel. Autor kasutab ilmselgeid trikke ja elemente, mida tihti loetakse kui midagi liigset. Kasutades neid elemente ning strateegilisi kordusi üritab autor vältida loogilisi kulminatsioonimomente. See etendus ei taha ennast näidata vaid ta tahab end varjata imitatsioonis.

Maria Metsalu on koreograaf ja etenduskunstnik, kes lõpetas 2016. aastal õpingud SNDOs (School for New Dance Development). Ta on loonud peamiselt soolotöid, mis on kantud püsivast huvist iseenda persooni tekitamise, enese mütologiseerimise ja mina-loome vastu. Tema uurimisprotsessi olulisteks tahkudeks on füüsilise ja virtuaalse tegelikkuse kõrvutamine, nende kokkuviimine ja erinevuste mõistmine koostoime, sotsiaalse vahetuse ja teisenemise seisukohast. Ta on rahvusvahelise esinemisgrupi Young boy dancing group üks algatajaid ning teinud koostööd muuhulgas ka Nils Amadeus Lange, Tino Sehgali, Vincent Riebeeki ja teistega. Eesti publik on Maria Metsalu näinud eelmise aasta NU Performance festivalil, kuhu ta oli kutsutud oma lavastusega ”Fuchsia”. 2015. aasta septembris töötas Maria residentuuris Püha Vaimu SAALis ning täpselt aasta hiljem oli tema näitus üleval online galeriis konstanet.com. ”Mademoiselle x” lavastuse põhjal valmiv installatsioon on osa Maria Arusoo New Yorkis maineka Performa festivali osana kureeritud näitusest “Soft Scrub, Hard Body, Liquid Presence”.

Tartu etenduse toetajad: Tartu Linnavalitsus, Rahvakultuuri Keskus

Idee, lavastus ja esitus: Maria Metsalu
Lavakujundus: Nikola Knežević, vaip koostöös Merike Estnaga
Heli: Rodrigo Sobarzo de Larraechea
Joonistused: Annina Machaz
Tehnilised lahendused: SPARK Makerlab

Kaasproduktsioon: Kanuti Gildi SAAL
Toetajad: Eesti Kultuurkapital
Residentuur: Workspacebrussels
Autor tänab: Enrique Arce Gutierrez, Maria Arusoo
Kestus: 90’
Esietendus: 28.10.2017 Kanuti Gildi SAAL
Keel ei ole takistuseks / Language no problem!

www.saal.ee

http://www.genklubi.ee/

https://www.uusteater.ee/

In English

Maria Metsalu “Mademoiselle x”

10.05 20:30 at Tartu Genialistide Klubi

In the programme of performing arts centre Kanuti Gildi SAAL’s season finale in Tartu

(Entire programm www.saal.ee)

Ticket: on presale at Piletilevi and at the door 14/18 eur / Festival pass 40 eur

Facebook event https://www.facebook.com/events/182190662583458/

The performance is followed an artist talk with Maria Metsalu and Ruslan Stepanov, which are moderated by the young theatre scholars of the University of Tartu

NB! The performance contains explicit scenes that might seem offensive and not suitable for minors.

“Air could not freeze her, fire could not burn her, water could not drown her, earth could not bury her.”

The performance operates in the realm of the figure of Mademoiselle x – a semi-fictional woman who, while being alive, is convinced that she is in fact dead. She believes she has no brain, no nerves, no chest, no stomach, no intestines, being nothing more than a decomposing body. Despite of this she also believes that she is eternal and would live forever. In this realm, everything could be possible and allowed, all is of a part of her and originates from her, forming a complex but uncomplicated system. Complex systems are uncertain. It’s unfeasible to predict how they will exactly react regardless of whether or not we understand the nature of their individual parts.
Mademoiselle x steals elements from lo-fi haunted attractions that simulate the experience of entering haunted locations.Through the narrative of Mademoiselle x who lingers “in between” as living un-dead, a zombified body, the state of the performer and repetitive performing of the same shows with same material with the same motivation over again is put under observation.
The artist evidently uses known tricks or effects that can be often read as “too much” without wanting to create any peak moments but instead with the help of strategical repetition to play with the idea of an “anticlimactic show” that slowly runs its course.
This show doesn’t want to show itself, it wants to hide inside an imitation. It’ll fight if it has to, but it’s vulnerable out in the open. If it takes us over, then it has no more enemies, nobody left to kill it. And then it’s won.

Maria Metsalu is an Estonian performer and artist, who finished SNDO (School for New Dance Development) in Amsterdam in 2016. In her work she has an ongoing interest in the production of her own persona, self-mythologisation of it and her own autopoiesis. Exploring physical and virtual realities, bringing them together, understanding the differences of those two in terms of interaction, social exchange and transformation are important aspects of her research process. She is one of the founding members of international performance collective Young boy dancing group.

Supporters and partners: City Government of Tartu, Folk Culture Centre

Concept and performance: Maria Metsalu
Stage: Nikola Knežević, carpet together with Merike Estna
Sound: Rodrigo Sobarzo de Larraechea
Drawings: Annina Machaz
Technical solutions: SPARK Makerlab Co-Producer: Kanuti Gildi SAAL
Supported by Eesti Kultuurkapital
Residency: Workspacebrussels
Thanks to: Enrique Arce Gutierrez, Maria Arusoo
Duration: 90′
Premiere: 28.10.2017 Kanuti Gildi SAAL
Language no problem.