Sündmuste arhiiv

“Õhtud ülikoolilinnas” – “Loodus linnas – kellele ja milleks?”

Ülikoolilinna_õhtud

FB: https://www.facebook.com/events/177161969815774/

Linnaloodust on enamasti seostatud inimese elukeskkonna parandajana – pargid ja rohealad on olulised vaimse tervise säilitajad, puud aitavad vältida kuumasaari, muruplatsid üleujutusi. Vähem on teada linnalooduse rollist looduse enda kaitsel – paljudes maastikes on linnad kujunenud elurikkuse pelgupaigaks. Loengu käigus vaatamegi neid linnalooduse kahte külge ja mõtiskleme üheskoos, milline on Tartu linnalooduse roll nii erinevate liikide kui inimese elukeskkonna hoidmisel.

Loengut peab Tartu ülikooli botaanika vanemteadur Aveliina Helm.