Majast

Kodukord

Sisekorraeeskirjad on kohustuslikuks täitmiseks kõikidele Genialistide Klubi (edaspidi ka Klubi) külastajatele. Genialistide Klubi sisenemisel annab külastaja nõusoleku järgida Klubi sisekorraeeskirju ja alluma töötajate korraldustele. Eeskirjade mittetundmine ei vabasta külastajat kohustusest neid täita.

Alates kella 23:00st on Genialistide Klubis viibimine lubatud isikutel alates 18. eluaastast, erandjuhtudel pääsevad klubisse ka nooremad isikud. Vanust tõendavad järgmised dokumendid: EV pass, EV juhiluba, ID-kaart.

Dokumendi puudumisel on Genialistide Klubi (turva-) töötajal õigus takistada Klubisse sisenemist.

 • Genialistide Klubisse sisenemisel ostetud pääse kaotab Klubist väljumisel kehtivuse. Ilma piletita sissepääs kehtib Genialistide Klubi poolt määratud kellaaegadel ja/või üritustel.
 • Ebakorrektse riietuse korral on turvatöötajal õigus külastajat Klubisse mitte lubada.
 • Genialistide Klubisse sisenemine ja viibimine on keelatud isikutel, kes on liigses alkoholijoobes, narkootiliste ainete mõju all, häirivad oma käitumisega teisi klubikülastajaid ja töötajaid. Klubi töötajatel on õigus keelata kirjelduse osalisel või täielikul vastavusel Klubisse sisenemise või viibimise.
 • Genialistide Klubi külastajal on keelatud endaga kaasa tuua alkoholi; samuti narkootilisi aineid vm uimastavaid aineid. Eelloetletud ainete tarbimine, omamine või müümine on Klubis keelatud; turvatöötajal on õigus ained konfiskeerida ja isik Klubist eemaldada.
 • Genialistide Klubisse on keelatud sisenemine relvaga või esemega, mis võib osutuda ohtlikuks teistele külastajatele või töötajatele.
 • Genialistide Klubi ei vastuta järelevalveta jäetud esemete eest.
 • Genialistide Klubi (turva-) töötajatel on õigus kontrollida klientide isiklikke asju ja dokumente Klubi sisekorra eeskirjade järgimise eesmärgil.
 • Genialistide Klubi palub külastajatel raha kontrollida ostu sooritamisel kassa (piletikassa, kohvikukassa) juures; hilisemaid pretensioone ei arvestata.
 • Genialistide Klubi inventari tuleb kasutada heaperemehelikult. Hüvitise suurus kliendi poolt lõhutud Klubi inventari eest määratakse vastavalt kehtivale hinnakirjale või kokkuleppele ning tasutakse kassasse.
 • Genialistide Klubi kodukorra rikkumise või muul viisil Klubi maine kahjustamise korral võivad Klubi töötajad teha isikule korralduse Klubist lahkumiseks ning anda isikule majakeelu, mille kehtimise vältel on isiku Klubisse sisenemine keelatud.
 • Genialistide Klubis toimub maksmine ainult sularahas.
 • Genialistide Klubisse on söögiga sisenemine keelatud.
 • Genialistide Klubis on suitsetamine lubatud ainult selleks ettenähtud kohas, mis on varustatud vastava märgistusega.
 • Genialistide Klubi juhatus jätab endale õiguse antud kodukorda täiendada või muuta sellest ette teatamata.
Logo

Lae alla GenKlubi logo pdf, kui vaja kasutada.
Ära kasuta rastrilisi koopiaid, kui originaal on tasuta käes.

Pildid

Tehniline info

Lae tehniline info alla siit (PDF)

PA: üleval (suur saal)
cab:
Turbosound TSH­760 top
Turbosound TS­718 sub
amp:
Labgruppen Lab1200 (midhig+high )
Labgruppen Lab1600 (lowmid)
Crest Audo CC4000 (subbass)
BSS FDS­334T pa control
~6kW võimendust.

PA: all (vinüülisalong) (ülakaste saab kasutada ka ülemisel korrusel monitoridena)
Turbosound TXP active SUB+TOP set
~1.8kW

Desk and MIC
Yamaha 01v96 V2 Digital Mixer (12+4in: 2+4out)
(adat laiendusega 12+8+4in 2+4+8out) ­ tuleks eraldi rentida väljaspoolt maja

Mic
3x Shure SM58
3x Shure SM57
3x Sennheiser E604
1x AKG D112

Multicore
24CH multicore with MON Split
8+2CH return

Backline
Guitar combo: Fender Hotrod Deluxe 40W Tube 1×12”
Bass combo: Ashdown Five Fifteen 100W 1×15”

Power:
32A ~maja peakaitse
3x16A väljund Backstages
3x32A väljund valgusele Backstages
3x32A väljund helile Backstages

Lights
2x6CH 6×1.5kW Dimmer
10x Eurolite LED PAR
6x PAR 64
4x PAR 54

DJ Gear
2x CD mängija Pioneer 100DJ
DJ pult Behringer DX626
DJ set American Audio CK­800
Bi­amped HK Floor monitor

Kontakt

ÜLDINFO
info[at]genklubi.ee

Klubiga seonduv/
Programmijuht
Jaan Kroon
jaan[at]genklubi.ee
+372 5682 2775

Helimees
Jeremy Macachor

jeremy.macachor[at]genklubi.ee
+372 5552 3866

Haldusboss
Allan Aint
allan[at]genklubi.ee
+372 534 85 530

GÖÖKi peahakkija
Ele-Liis Pintman

vapperuba[at]gmail.com
+372 5801 1589

MÖKU
telefon baaris
+372 740 4514